SHIKOKU ISLAND
 2018年 四国レースカレンダー
 
  
開催場所・レース名 開催場所・レース名 開催場所・レース名
1月 28日四国カートカップR1 - なし
2月 25日M4四国ラウンド(香川) - なし
3月 18日アイランドシリーズR1
   徳島
 25日瀬戸内海シリーズR1 26日
4月 22日アイランドシリーズR2
   中山
 29日四国カートカップR2
5月  6日瀬戸内海シリーズR2 27日M4四国ラウンド(愛媛) 
6月  3日四国カートカップR3 17日アイランドシリーズR3
   徳島
 なし
7月  1日四国カートカップR4 29日瀬戸内海シリーズR3
  アイランドシリーズR4
 26日
8月 12日四国カートカップR5
   アイランドシリーズR5
  なし
9月  2日アイランドシリーズR6
   中山
 16日瀬戸内海シリーズR5 30日M4四国ラウンド(香川)
10月 28日四国カートカップR6  8日 1
11月  4日瀬戸内海シリーズR5
   アイランドシリーズR7
26日 13日
12月  2日瀬戸内海シリーズR6 16日四国カートカップR7
   アイランドシリーズR8
 なし
  
過去のシリーズ 
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
HOME