SHIKOKU ISLAND
 2018年 四国レースカレンダー(暫定)
 
  
開催場所・レース名 開催場所・レース名 開催場所・レース名
1月 28日四国カートカップR1 - なし
2月 25日M4四国ラウンド(香川) - なし
3月 25日瀬戸内海シリーズR1 19日 26日
4月 29日四国カートカップR2 23日
5月  6日瀬戸内海シリーズR2 28日 
6月  3日四国カートカップR3 26日 なし
7月  1日四国カートカップR4 29日瀬戸内海シリーズR3 26日
8月 12日四国カートカップR5  なし
9月 16日瀬戸内海シリーズR4 30日M4四国ラウンド(香川) 
10月 28日四国カートカップR6  8日 1
11月  4日瀬戸内海シリーズR5 26日 13日
12月  2日瀬戸内海シリーズR6 16日四国カートカップR7 なし
  
過去のシリーズ 
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
HOME