SHIKOKU ISLAND KART
 2006年 四国レースカレンダー&リザルト
 
  
開催場所・レース名 開催場所・レース名 開催場所・レース名
1月  8日徳島カートランド
   
ミニレース
- なし
2月 - - なし
3月 26日瀬戸内海サーキットR1 - なし
4月  9日カートランド四国R1 a なし
5月  7日瀬戸内海サーキットR2 a なし
6月  4日カートランド四国R2 - なし
7月 23日瀬戸内海サーキットR3 - なし
8月 20日カートランド四国R3 - なし
9月  3日瀬戸内海サーキットR4 - なし
10月  1日カートランド四国R4 - なし
11月  5日瀬戸内海サーキットR5 12日カートランド四国R5 -
12月  3日瀬戸内海サーキットR6 - なし
HOME